منوی سایت

مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه

نام مدیر عامل: احد قبادی
تلفن: 08346562246-47 08338252393
فاکس: 08346562245
نشانی دفتر: کرمانشاه -فرهنگیان- فاز 1-بلوار شهید فهمیده شمالی-نبش بن بست مهر
نشانی کارخانه: کرمانشاه-کیلومتر 45 جاده کرمانشاه-روانسر
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@moshabak.co
آدرس سایت: www.moshabak.co