منوی سایت

مدارک مورد نیاز جهت عضویت

۱- درخواست عضویت
۲- آگهی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی کشور
۳- پروانه بهره برداری از وزارت صنعت ، معدن و تجارت 
۴- پروانه سنتز یا فرمولاسیون سموم از سازمان حفظ نباتات
۵- کارت بازرگانی یا عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران