منوی سایت

بهاور شیمی

نام مدیر عامل: سیامک طاهری جعفری
تلفن: 88007897 - 88339586-7
فاکس: 88021211
نشانی دفتر: تهران- میدان فاطمي-میدان گلها-خ گلها –خ مرداد –خ دوم شرقی –کوچه ارشد- بن بست امید –پلاک 11- واحد 5 1
نشانی کارخانه: قزوین
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: office@hb-zarin.com