منوی سایت

کیمیا کود بهار

نام مدیر عامل: علی قنبری
تلفن: 02637779453-5
فاکس: 02637779452
نشانی دفتر: استان البرز – اشتهارد-شهرک صنعتی اشتهارد-قطعه 1505
کد پستی 3188115120
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@kkbco.com