منوی سایت

واسترگرین

نام مدیر عامل: رضاحسینی
تلفن: 08138282006-7
فاکس: 08138252430
نشانی دفتر: همدان- خیابان پاستور - برج پاستور- طبقه 10- واحد 7
نشانی کارخانه: همدان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@vm-agri.com