منوی سایت

ملی شیمی کشاورز

نام مدیر عامل: محسن عسگری
تلفن: 26149652 - 26104583
فاکس: 26149684 - 0283-2222926
نشانی دفتر: فرمانیه –نارنجستان یکم-نبش کوچه یاس – پ 23- ط 2
نشانی کارخانه: قزوین
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@macco.ir