منوی سایت

مهاب شیمی ری

نام مدیر عامل: محمدرضا عامری
تلفن: 88733034
فاکس: 88756899
نشانی دفتر: تهران-خ شهید بهشتی -خ سرافراز -برج دریای نور -ط 9 -واحد 901
نشانی کارخانه: گرمسار
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@mahabshimirey.ir