منوی سایت

ماهر شیمی

نام مدیر عامل: مهدی ايرجي
تلفن: 22134212
فاکس: 22086237
نشانی دفتر: تهران – سعادت آباد-بلوار درختی-خ حافظی- پلاک 37 – طبقه 3 کد پستی 1981617943
نشانی کارخانه: تنکابن - سلماشهر
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@maher-shimi.com