منوی سایت

اکسیر کشاورزی

نام مدیر عامل: محمد رضا قاسمپور
تلفن: 03532553449 - 03532553444-7
فاکس: 03532553446
نشانی دفتر: يزد- شهرستان مهریز – شرکت اکسیر کشاورزی - صندوق پستی 149-89815
نشانی کارخانه: یزد
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: Agroxir.yazd@yahoo.com