منوی سایت

گل شیمی سپاهان

نام مدیر عامل: مسعود کرمی مفرد
تلفن: 03137751498
فاکس: 03137751498
نشانی دفتر: اصفهان-بلوار کشاورز-ساختمان مهدی-ط 4 -واحد11 کدپستی 8177793136
نشانی کارخانه: اصفهان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: golshimi@gmail.com