منوی سایت

گل سم گرگان

نام مدیر عامل: محمد حسين رحمتي
تلفن: 85597000
فاکس: 85597000-302
نشانی دفتر: تهران – الهیه – خ خزر شمالی-نبش کوچه معینی-پلاک 18
نشانی کارخانه: گلستان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: golsam@golsamco.com