منوی سایت

کیمیاکاران زرین مامطیر

نام مدیر عامل: صادق طیبی
تلفن: 8795 01132535101-4
فاکس: 88715459 - 01132535102
نشانی دفتر: تهران – خ شهید بهشتی-خ قائم مقام- کوچه 6 –پلاک 6- ط 3
نشانی کارخانه: بابل
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: Info@kkzm.co.ir