منوی سایت

فراورده های شیمیائی ایران

نام مدیر عامل: علی صیادی زاده
تلفن: 55267923 - 55245346 - 55247940
فاکس: 55241067
نشانی دفتر: کیلومتر 10 جاده ساوه انتهای خ شهید حمید خزایی
نشانی کارخانه: تهران
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: Hm12afshar@yahoo.com