منوی سایت

شیماگرویزد

نام مدیر عامل: اصغر اکبری پور
تلفن: 03538258793-94 - 03538301455
فاکس: 03538258795 - 03538269730
نشانی دفتر: یزد میدان ابوذر ابتدای بلوار شهید بهشتی خ جعفری ساختمان شیما گرو یزد
نشانی کارخانه: یزد
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: shimagro@parsagro.com