منوی سایت

سم سازان

نام مدیر عامل: پرویز پیراسته
تلفن: 9 - 88759347 9 - 88762218
فاکس: 88746881 - 89774012
نشانی دفتر: تهران-خ خرمشهر غربی-پلاک 143-ساختمان سم سازان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@samsazan.com