منوی سایت

سمیران

نام مدیر عامل: حسن كوشيار
تلفن: 0 -88809921
فاکس: 88807089 02923426028-30
نشانی دفتر: تهران- ميدان فردوسي- ابتداي سپهبد قرني – کوچه علوي – پلاک 6
نشانی کارخانه: تهران
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@samiranco.com