منوی سایت

سموم کشاورزی خوشه

نام مدیر عامل: محمد علی تاری
تلفن: 0113-3700402
فاکس: 0113-3215906 - 0113-3423111
نشانی دفتر: کیلومتر 65 جاده مازندران – سمنان – شهرک صنعتی چهاردانگه کیاسر
نشانی کارخانه: سمنان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: sfa1390@gmail.com