منوی سایت

سادات مهان

نام مدیر عامل: سید تقی مکبري
تلفن: 88727295
فاکس: 88727297
نشانی دفتر: تهران -ميدان آرژانتين- خ احمد قصير (بخارست )-خ هفدهم -پلاک 6 -ط 6
نشانی کارخانه: مرکزی
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@mahanco.ir