منوی سایت

سبزآور پردیس

نام مدیر عامل: علی مرندی
تلفن: 02632703381
فاکس: 02632703381-3
نشانی دفتر: کرج – سه راه رجائي شهر- - اول کمربندي ساختمان صدف 1 – ط 2 پلاک 3کدپستي 313378
نشانی کارخانه: قزوین
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@sabzavar.com