منوی سایت

سازگان شیمی

نام مدیر عامل: محمد ناصر عطائی نيا
تلفن: 88020311 - 88352938 - 88632089 - 88632295
فاکس: 88352694
نشانی دفتر: تهران – يوسف اباد –خ جهان آرا –خ شهید قهرمان دودانگه(29) – پلاک 48
نشانی کارخانه: البرز
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: sazganco@yahoo.com