منوی سایت

آریا شیمی

نام مدیر عامل: محمدرضا تیموری
تلفن: 44471048-9
فاکس: 44472781
نشانی دفتر: تهران –میدان پونک – بلوار میرزا بابایی –بلوار عدل شمالی- نبش کوچه فجر 3
نشانی کارخانه: استان زاهدان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: faraji@ariashimi.com