منوی سایت

زرافشان

نام مدیر عامل: سید پیمان آذرفام
تلفن: 77517395-8
فاکس: 77517398
نشانی دفتر: تهران – پیچ شمیران – خ دکتر شریعتی بعد از چهاراره سمیه –کوچه مشایخی – پلاک 4- واحد18
نشانی کارخانه: سمنان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: zarafshanc@yahoo.com