منوی سایت

زرپاش شیمی

نام مدیر عامل: منوچهر جعفري پور
تلفن: 22402035
فاکس: 22421328
نشانی دفتر: تهران ولنجک انتهاي 22 روبروي بيمارستان رامتين پلاک 3 واحد1
نشانی کارخانه: البرز
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@zarpashshimi.com