منوی سایت

رازی شیمی خرم

نام مدیر عامل: مسعود گيل آبادي
تلفن: 88530697 - 88740734
فاکس: 88503843 - 88740735
نشانی دفتر: تهران – خ آپادانا -حدفاصل خ قنبرزاده و صابونچی -پ 204 - ط دوم غربی - کدپستی 1533744611
نشانی کارخانه: لرستان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@razishimi.com