منوی سایت

رجا شیمی

نام مدیر عامل: ادریس واحدی
تلفن: -63470170- 63470823 - 63470820
فاکس: 63470823
نشانی دفتر: شهریار – جاده ملارد- بعد از روستای بیدگنه- مجتمع صنعتی رجا شیمی - صندوق پستی 1533744611
نشانی کارخانه: البرز
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی