منوی سایت

تعاونی کارخانجات شیمیایی داروگستر

نام مدیر عامل: داوود تقی پور
تلفن: 65341319 - 2413784 -0314
فاکس: 65341721
نشانی دفتر: شهریار-شهرک اندیشه-فاز4-چهارراه ارغوان-مجتمع اداری ارغوان-ط 2- واحد 155

نشانی کارخانه: اصفهان
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: daroogostar@yahoo.com