منوی سایت

توسعه صنعت سم آذربایجان

نام مدیر عامل: نیما علی نژاد
تلفن: 04432353623 - 04434344821-3
فاکس: 04432352987 - 04432772352
نشانی دفتر: ارومیه اول خ طالقانی پاساژ صنایعی شرکت توسعه پ 3

نشانی کارخانه: ارومیه
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: Kazem.ghanbarian@gmail.com