منوی سایت

پرتونار

نام مدیر عامل: نورخدا موسی وند
تلفن: 88268660
فاکس: 88268912
نشانی دفتر: تهران – کوی نصر- خیابان شهید علیالی غربی- پلاک61 – واحد10
نشانی کارخانه: البرز
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: Info@partonaragro.com