منوی سایت

مجتمع شیمیایی آبیک

نام مدیر عامل: حمید رسولی
تلفن: 02645367286 - 02645367285
فاکس: 02645367287
نشانی دفتر: شمال اتوبان کرج قزوین – حدفاصل کارخانه سیمان آبیک و کارخانه سیپورکس
نشانی کارخانه: اتوبان کرج قزوین
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: shimiabyek@yahoo.com