منوی سایت

آبگینه شیمی

نام مدیر عامل: مهدی طالبی
تلفن: 04134329800-5
فاکس: 04134329900
نشانی دفتر: آذر شهر- شهرک سلیمی-نرسیده به انتهای خیابان 30 متری چهارم جنوبی (خیابان سنگاب)- 20 متری 43
نشانی کارخانه: آذر شهر- شهرک سلیمی-نرسیده به انتهای خیابان 30 متری چهارم جنوبی (خیابان سنگاب)- 20 متری 43
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم کشاورزی
پست الکترونیک: abginehshimi@yahoo.com
آدرس سایت: http://abginehshimi.com/