منوی سایت

دنیز مهتا ایرانیان آریا

نام مدیر عامل: محمدعلی توریان
تلفن: 01132074006-8
فاکس: 01132074122
نشانی کارخانه: مازندران- بابل- شهرک صنعتی منصور کنده- بلوار صنعت- نبش میدان صنعت
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم کشاورزی
پست الکترونیک: m.rahmati40@gmail.com