منوی سایت

سپند شیمی تیوان

نام مدیر عامل: سید مهدی مسعودی
تلفن: 021-88240840
نشانی دفتر: تهران-کوی نصر-خ علیاری غربی -پلاک 61- واحد 10
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم کشاورزی