منوی سایت

افراشیمی کومش

نام مدیر عامل: ناتاشا پناهی
تلفن: 011-33240687
فاکس: 011-33241069
نشانی دفتر: ساری –خ فرهنگ –روبروی استادیوم سید رسول حسینی- مجتمع تجاری شهر- واحد 406
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: Afrashimikumesh1384@gmail.com