منوی سایت

توسعه صنعتی سرافراز پارس

نام مدیر عامل: محمدرضا معتدل
تلفن: 88792106
فاکس: 88792107
نشانی دفتر: تهران-خ گاندی- کوچه پنجم- شماره 19- واحد 5
کد پستی 1517646115
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: dr.motadel@gmail.com