منوی سایت

نگین سبز ساوه

نام مدیر عامل: ابراهیم صالح
تلفن: 32842152-086
فاکس: 32842150-086
نشانی دفتر: تهران –منطقه ۱۷-بلوار ابوذر-کوچه ۱۳شرقی-پلاک 625
نشانی کارخانه: شهرستان ساوه-شهرک صنعتی شهیدسلیمانی-بلوارشهیدسلیمانی-میدان چهران-بلوار صنعتی-خ ۲۷
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: neginsabz.saveh@yahoo.com