منوی سایت

بازارگان کالا

نام مدیر عامل: آقای دقوقی
تلفن: 88603949 - 88310678-82
فاکس: 88310683
نشانی دفتر: تهران-ونک-خیابان سئول-کوچه هفتم شرقی-پ 10- ط 4-
کدپستی 65477-19959
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: info@bazargankala.com