منوی سایت

به رشد کویر رفسنجان

نام مدیر عامل: عبداله صادقی گوغری
تلفن: 034-34269619
فاکس: 034-34269689
نشانی دفتر: رفسنجان – شهرک صنعتی – قطعه 258
نشانی کارخانه: رفسنجان – شهرک صنعتی – قطعه 258
زمینه فعالیت: تولید کننده سموم دفع آفات نباتی و خانگی-کودها و مواد مورد مصرف در کشاورزی
پست الکترونیک: behroshdkavir@yahoo.com
آدرس سایت: www.behroshd.ir