منوی سایت

سحاب غنچه

نام مدیر عامل: محمد حاجی مولانا
تلفن: 44407809 - 44898463
فاکس: 44419556
نشانی دفتر: اتوبان ستاری جنوب-35 متری لاله شرقی-خ مجاهدکبیر شمالی-کوچه لاله هفتم-پلاک 1
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: Sales.sgco@gmail.com