منوی سایت

اخبار جلسات تخصصی انجمن

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۲

دومین نشست اعضاء هیئت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم با جمعی از اعضای اتحادیه تعاونی گلخانه داران کشور در حضور معاون محترم کنترل آفت سازمان حفظ نباتات و نماینده محترم معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی در تاریخ 16/8/1402 در محل دفتر انجمن …

یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲

با هدف حمایت از تولید داخلی و مرتفع نمودن نیاز بهره‌برداران بخش کشاورزی و تسهیل فعالیتهای حلقه های زنجیره تولید و توزیع سموم اعضاء هیئت مدیره انجمن صنایع تولیدکنندگان سموم با همکاران اداره کل بانکداری شرکتی بانک کشاورزی جلسه ایی در تاریخ 1402/8/21 …