منوی سایت

آراسنج شیمی

نام مدیر عامل: مرتضی محمودزاده
تلفن: 22119430
فاکس: 22119431
نشانی دفتر: تهران – سعادت آباد علامه شمالی ساختمان علامه پ 55 ط 7 واحد 30
نشانی کارخانه: قزوین
زمینه فعالیت: تولیدکننده انواع سموم دفع آفات نباتی
پست الکترونیک: arasanjmmk@gmail.com