منوی سایت

اخبار حفظ نباتات

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

حسب نامه شماره 6555/730 مورخ 98/2/29 سازمان حفظ نباتات با تمدید تدارک سم بوتاکلر از ابتدای سال 1398 موافقت نگریده است . 

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

بر اساس نامه شماره 6514/730 مورخ 98/2/29 سازمان حفظ نباتات مهلت اعتبار ثبت سفارشات کالاهای کشاورزی جهت واحدهای تولیدی به 9 ماه افزایش یافت .