منوی سایت

عدم موافقت با تمدید تدارک بوتاکلر

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

حسب نامه شماره 6555/730 مورخ 98/2/29 سازمان حفظ نباتات با تمدید تدارک سم بوتاکلر از ابتدای سال 1398 موافقت نگریده است . 

نظرات کاربران

توجه: توجه

امکان ثبت نظر برای این مطلب وجود ندارد.